Viesturu Kungu tūre 2018 - Open

Golfa laukuma Viesturi Kungu tūre 2018 - Open

sadarbībā ar fitnesa klubu Only

NOLIKUMS

1. Vadība: Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina Golfa laukuma Viesturi sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis - Guntars Dobelis.

2. Sacensību vieta un laiks: Sacensības notiek Golfa laukumā Vieturi 12 posmos un noslēdzas ar fināla posmu:

1. posms - 10. maijā;
2. posms - 17. maijā;
3. posms - 24. maijā;
4. posms - 31. maijā;
5. posms - 7. jūnijā;
6. posms - 14. jūnijā;
7. posms - 21. jūnijā;
8. posms - 5. jūlijā;
9. posms - 12. jūlijā;
10. posms - 19. jūlijā;
11. posms - 9. augustā;
12. posms - 23. augustā;
Fināls (sestdiena) - 1. septembrī.

3. Dalībnieki
3.1. Sacensības notiek Kungu konkurencē.
3.2. Latvijas HCP sistēmā reģistrēti spēlētāji ar 2018. gadā samaksātu biedru naudu.
3.3. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.

 4. Sacensību formāts un noteikumi
4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un Golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.
4.2. Sacensību formāts - Stableford punktu spēle - 9 bedrītes 1 handikapa grupā:
1. grupa - Kungi - HCP 0-36 - Stableford
4.2.1. Fināla posmā Stableford punktu spēle - 18 bedrītes.
4.3. Izsitiena vietas:
Dzeltenās - kungi;
Zilās - seniori (no 50 gadu vecuma).
4.4. Katrs dalībnieks savu spēles kartiņu nodod pēc pirmajām 9 izspēlētām bedrītēm kluba recepcijā rezultātu apkopošanai.
4.5. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 2.5 h, vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes.
4.6. Sacensībās tiek piemērots Golfa laukuma Viesturi Slope indekss.

5. Tūres rezultātu vērtēšana
5.1.
 Katrā tūres posmā tiek piešķirti punkti atbilstoši dalībnieka iegūtajiem Stableford punktiem.
5.2. Ieskaitē tiek ieskaitīti katra dalībnieka 6 labāko posmu rezultāti.
5.3. Kopvērtējumā 6 labāko posmu vidējā Stableford punktu vērtība reizināta ar koeficientu 1.2 tiek summēta ar fināla posmā iegūtiem Stableford punktiem.

6. Piteikšanās un izloze
6.1.
 Dalībnieki par flaita sastāvu un starta laiku vienojas paši savā starpā un informē recepcijas darbinieku, atkarībā no ierašanās laika. Katrā flaitā obligāti jābūt ne mazāk kā 2 posma dalībniekiem (izņēmums ir fināla posms).
6.2. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz fināla posma sacensībām līdz ceturtdienai, 30. augustam plkst. 17:00, mob. tel. 26444390.
6.3. Fināla posma izloze notiek ceturtdien, 30. augustā, plkst. 17:30.
6.4. Fināla posma flaiti tiek sastādīti pamatojoties uz iepriekšējo posmu rezultātiem.

7. Starta laiks
7.1. Par starta laiku dalībnieki vienojās paši savā starpā un informē recepcijas darbinieku (izņēmums ir fināla posms).
7.2. Fināla posma starts notiks saskaņā ar izlozi no plkst. 10:00.
7.3. Katrs tūres dalībnieks pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija 30 minūtes pirms starta.

8. Dalības maksa
8.1. Sacensību dalības maksa katram dalībniekam 5 Eur (fināla posmā 20 Eur pusdienas iekļautas cenā).
8.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 20% atlaide no dalības maksa (2018. gada biedra kartes obligātas).
8.3. Green fee 20 Eur. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem green fee nav jāmaksā.

9. Apbalvošana: notiek 1. septembrī pēc fināla posma.
1. vietai 100% atlaide 2019. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi un 12 mēnešu abonements no privātā fitnesa kluba Only.
2. vietai 50% atlaide 2019. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi un 6 mēnešu abonements no privātā fitnesa kluba Only.
3. vietai 30% atlaide 2019. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi un 6 mēnešu abonements no privātā fitnesa kluba Only.
Senioriem (vecuma grupā 65+) 1. vietai 100% atlaide 2019. gada sezonas kartei Golfa laukumā Viesturi.

 

Only

Sadarbība