Noteikumi

1Golfa noteikumu principi

Pats galvenais – esiet godigi paši pret sevi! Vai gandarījumu spēj sniegt labs rezultāts, kas nav sasniegts īsti godīgā ceļā?

Galvenie golfa noteikumu principi

 • spēlē laukumā, kāds tas ir
 • pēlē bumbiņu tur, kur tā atrodas,
 • ja viens vai otrs nav iespējams, vadies pēc taisnīguma principa

1.1. Ievērojiet golfa noteikumus paši un prasiet, lai tos ievēro arī citi!

1.2. Ja sacensībās speletāji vienojas par jebkāda noteikumu parkāpuma pieļaušanu, viņus jādiskvalificē.

1.3. Pirms spēles iepazīstieties ar Vietējiem laukuma noteikumiem.

1.4. Iezīmejiet bumbiņu; ja nevarēsiet to identificēt (piemēram atšķirt orģinālo no provizoriskās), tā tiks uzskatīta par pazaudētu. Ja bumbiņa kļūst nederīga spēlei bedrītes izspēles laikā, jūs drīkstat to aizvietot, nesaņemot sodu.

1.5. Spēles laikā varat konsultēties tikai ar savu spēles partneri vai kediju (pārkāpuma gadījuma sods: sitienu spēlē – divi sitieni, maču spēle – bedrītes zaudēšana).

1.6. Bedrītes izspēles laikā drīkst izmēģināt vēzienu, bet nedrīkst izpildīt mēģinājuma sitienu.

1.7. Starp bedrīšu izspēlēm Jūs varat izmēģināt čipot vai ripināt uz pedējās izspēlētās bedrītes grīna vai nākamās bedrītes starta vietas, bet ne no šķēršļa (sods – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

1.8. Ja pārkāpums noticis starp divu bedrīšu izspēlēm, sods tiek piemērots nākamās bedrītes izspēlē.

1.9. Spēlējiet bez vilcināšanās (sods: divi sitieni vai bedrītes zaudēšana; atkārtotas vilcināšanās gadījumā - diskvalifikācija).

2. Drošība

2.1. Spēlētājiem vajadzētu pārliecināties, ka neviens nestāv ciešām tuvumā vai vietā, kur pastāv drauds saņemt sitienu ar nūju, bumbiņu, vai akmeņiem, oļiem, zariņiem vai ko līdzīgu, viņiem izdarot sitienu vai vingrināšanas vēzienu.

2.2. Spēlētājiem nevajadzētu izdarīt sitienu, līdz priekšā esošie spēlētāji pamet sniedzamības zonu.

2.3. Spēlētājiem vienmēr vajadzētu brīdināt tuvumā vai priekšā esošus laukuma darbiniekus, ja tiks izdarīts sitiens, kas viņus varētu apdraudēt. 

2.4. Ja spēlētājs izspēle bumbiņu virzienā, kur pastāv briesmas kādam trāpīt, viņam nekavējoties jāizkliedz brīdinājums. Tradicionāls vārds brīdinājums šādās situācijas ir "fore". 

3. Spēles kārtība

3.1. Spēles kārtību pirmajā izsitiena vietā nosaka izloze vai vienošanās.

3.2. Turpmākajās izsitiena vietās pirmais sit spēlētājs, kurš iepriekšējās bedrītes izspēlē izdarījis vismazāko sitienu skaitu. Pārējo spēlētāju sitienu secību nosaka pēc šā paša principa.

3.3. Ja diviem vai vairāk spēlētājiem bijis vienāds sitienu skaits, izspēles kārtības paliek tāda pati, kāda tā bija iepriekšējā izsitiena vietā.

3.4. Izdarot nākamos sitienus, līdz pat bumbiņas iesišanai bedrītē, vispirms tiek sista no bedrītes vistālāk esošā bumbiņa, neatkarīgi no tās atrašanās vietas un līdz tam izdarīto sitienu skaita.

4. Sitiens

4.1. Sitiens ir jebkura apzināta kustība ar nodomu trāpīt ar nūjas galvu pa bumbiņu.

4.2. Ja spēlētājs gribējis trāpīt, bet nav trāpījis pa bumbiņu, sitiens skaitās izdarīts.

4.3. Ja spēlētājs vēziena laikā nejauši izkustinājis bumbiņu, tad:

 • izsitiena vietā – tas neskaitās  sitiens, un bumbiņa novietojama atpakaļ bez soda;
 • citā vietā – bumbiņa novietojama atpakaļ, bet jāpieskaita viens soda sitiens.

4.4. Ja, uzsācis sitienu, spelētājs apzināti partrauc nūjas lejupkustību, pirms tās galva sasniegusi bumbiņu, tiek uzskatīts, ka viņš sitienu nav izdarījis.

4.5. Pa bumbiņu jāizdara sitiens, nevis grūdiens, stūmiens vai metiens.

4.6. Ja sitiena laikā nūjas galva pieskaras bimbiņai vairāk nekā vienu reizi, sitiens skaitās izdarīts, bet vēl papildus jāpieskaita soda sitiens.

4.7. Izspēlējiet bumbiņu no tas vietas, kur tā atrodas. Nepieskarieties tai, ja vien to neatļauj Noteikumi.

4.8. Nedrīkst pārvietot bumbiņu, kā arī nedrīkst liekt vai lauzt fiksētus priekšmetus un augus, lai uzlabotu bumbiņas atrašanās vietu, iespēju ieņemt stāju vai izdarīt svingu, izņemot brīdi,  kad notiek tieša stājas ieņemšana un izdarot sitienu (sods – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana)

4.9. Ja bumbiņa atrodas bunkurā vai ūdens šķērslī, pirms sitiena nedrīkst ar nūju pieskarties smiltīm, ūdenim vai attiecīgā šķēršļa virsmai. Ja spēlētājs izdara sitienu pa nepareizu bumbiņu (izņemot šķērslī), viņš saņem sodu (divi sitieni vai zaudēta bedrīte).

4.10. Lai identificētu savu bumbiņu, spēlētājs tiesīgs (cik tas nepieciešams un tikai!) pagriezt vai pacelt bumbiņu.

5. Izkustināta bumbiņa

5.1. Bumbiņa tiek uzskatīta par izkustējušos, ja tā atstāj atrašanās vietu un apstājas jebkurā citā vietā.

5.2. Ja bumbiņu Noteikumos neatļautā veidā esat izkustinājis jūs, jūsu partneris vai kedijs, jāpieskaita viens soda sitiens un jānovieto bumbiņa atpakaļ.

5.3. Ja bumbiņu izkustinājis kāds cits, tā jānovieto atpakaļ bez soda. Ja jūsu pretinieks vai viņa palīgs nejauši izkustina jūsu bumbiņu, to meklēdams, sods nav paredzēts. Ja jūsu pretinieks vai viņa palīgs to izkustina citos apstākļos, pretiniekam tiek pieskaitīts soda sitiens.

5.4. Bumbiņa kustībā kaut kam trāpījusi

5.5. Ja jūsu izsistā bumbiņa mainījusi virzienu vai apstājusies jūsu, jūsu partnera vai kedija vainas dēļ:

 • mača spēlē – jūs zaudējat bedrīti;
 • sitienu spēlē – jums pieskaita divus soda sitienus un bumbiņa tiek spēlēta no vietas, kur tā atrodas.

5.6. Ja jūsu izsistā bumbiņa mainījusi virzienu vai apstājusies citas personas vainas dēļ, jūs bez soda turpināt spēli no stāvokļa, kurā tā atrodas, izņemot:

 • mača spēlē – jums ir tiesības izvēlēties sitiena atkārtošanu, ja vainīgs pretinieks vai viņa kedijs;
 • sitienu spēlē – ja bumbiņa mainījusi virzienu pēc sitiena no ripināšanas grīna, jums sitiens jāatkārto.

5.7. Ja jūsu izsistā bumbiņa mainījusi virzienu vai apstājusies pēc sadursmes ar citu bumbiņu, kas bijusi miera stāvoklī, jūs bez soda varat turpināt spēli no vietas, kur bumbiņa nonākusi.

5.8. Vienīgais izņēmums: sitienu spēlē, ja sitiena brīdī abas bumbiņas atradās uz ripināšanas grīna, par bumbiņu saskari jums pieskaita divus soda sitienus.

6. Bez traucēšanas un uzmanības novēršanas

6.1. Spēlētājiem vienmēr būtu jāizrāda uzmanība pret pārējiem spēlētājiem laukumā, netraucējot viņu spēli ar kustēšanos, runāšanu vai lieku troksni.

6.2. Spēlētājiem būtu jāpārliecinās, ka jebkura laukumā līdzi paņemta elektroniska ierīce netraucēs pārējiem spēlētājiem.

6.3. Starta vietā spēlētājam nevajadzētu uzstādīt bumbiņu, līdz pienāk viņa kārta spēlēt. 

6.4. Spēlētājiem nevajadzētu stāvēt tuvu vai tieši uz bumbiņas, vai tieši aiz bedrītes, kad spēlētājs ir gatavs spēlēt.

7. Uz ripināšanas grīna

7.1. Bumbiņu drīkst nomarķēt, pacelt un tīrīt; pēc tam tā precīzi jānoliek atpakaļ (sods – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

7.2. Nedrīksts pārbaudīt grīna virsmu,  aptaustot to vai kustinot uz tās bumbiņu (sods – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana)

7.3. Drīkst labot tikai vecās bedrīšu vietas vai iedobes, kas uz ripināšanas līnijas palikušas pēc bumbiņu krišanas, bet nedrīkst labot citus bojājumus, tai skaitā apavu nospiedumus (sods – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

7.4. Nedrīks kāpt uz citu spēlētāju ripināšanas līnijām.

7.5. No grīna spēlēta bumbiņa nedrīkst trāpīt pa karodziņa kātu –( sods par kedija vilcināšanos – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

7.6. Individuālās sitienu spēles laikā vienmēr izņemiet bumbiņu no bedrītes. Ja kļūda netiek izlabota pirms izspēles no nākamās bedrītes izsitiena vietas vai atstājot raunda pēdējās bedrītes grīnu, sods ir diskvalifikācija.

8. Brīvie kavēkļi

8.1. Brīvie kavēkļi ir dabīgi priekšmeti (akmeņi, lapas, čiekuri, zari), kas neaug, nav stacionāri nostiprināti un nav pieķērušies bumbiņai.

8.2. Spēlētājs drīkst tos novākt, ja bumbiņa neatrodas ūdens vai smilšu šķērslī un, ja brīvie kavēkļi un bumbiņa nepieskaras vienam un tam pašam šķērslim (sods – divi sitieni vai bedrītes zaudēšana).

8.3. Ja, aizskarot kavēkli nūjas attālumā no bumbiņas, tā izkustas, bumbiņa jānovieto atpakaļ un jāpieskaita viens soda sitiens. Soda nav, ja bumbiņa atrodas uz ripināšanas grīna.

9. Kustamie un nekustamie traucēkļi

9.1. Traucēklis ir jebkurš maklīgs šķērslis, kas traucē spēlētājam ieņemt stāju vai izpildīt vēzienu (bet ne spēles līnijai, ja vien bumbiņa neatrodas uz grīna).

9.2. Kustamie traucēkļi ir, piemēram, grābekļi un pārvietojamie marķieri. Ja, kustinot šādu traucēkli, izkustas bumbiņa, tā jānoliek atpakaļ bez soda.

9.3. Nekustamie traucēkļi ir, piemēram, ceļi, sienas, žogi, plakāti. Ja tie traucē spēlētājam ieņemt stāju vai izpildīt vēzienu, bumbiņu bez soda drīkst nomest nūjas attālumā no tuvākās vietas kur var izdarīt sitienu bez traucējuma, bet ne tuvāk bedrītei.

10. Šķēršļi

10.1. Žogu stabi un neizkustināmi priekšmeti ārpus laukuma robežām nav uzskatāmi par šķēršļiem.

10.2. Kustināmus priekšmetus var pārvietot. Ja šīs darbības laikā bumbiņa izkustas, novietojiet to vietā bez soda piemērošanas.

10.3. Ja neizkustināms priekšmets traucē ieņemt stāju vai izdarīt vēzienu, drīkst nomest bumbiņu nūjas attālumā tuvākajā brīvajā vietā, bet ne tuvāk bedrītei (izņemot, ja bumbiņa atrodas ūdensšķērslī). Nedrīkst atbrīvoties no šķēršļa, kas atrodas starp bumbiņu un bedrīti, ja vien bumbiņa un šķērslis neatrodas uz grīna. Šajā gadījumā novietojiet bumbiņu tuvākajā brīvaja vietā,  kur šķērslis netraucē.

10.4. Ja pazaudējāt bumbiņu neizkustināmā šķērsli (izņemot ūdens šķērsli), spēles turpināšanai izvēlaties to brīvo vietu, kuru izmantotu gadījumā, ja bumbiņa būtu iekļuvusu šķērslī.

10.5. Par neizkustināmu šķērsli uzskatāms arī transporta līdzekļiem paredzētais celiņš, ja vien nav paziņots, ka tas ir golfa laukuma neatņemama sastāvdaļa. Jums ir tiesības izvēlēties brīvu vietu, bet ne tuvāk bedrītei un bez soda piemērošanas, ja stājas laikā Jūs atrodatiess uz transporta līdzekļa celiņa, ja celiņš ietiecas vēzienam paredzētajā zonā vai Jūsu bumbiņa ir apstājusies uz celiņa.

11. Neparedzēti spēles laukuma apstākļi

11.1. Ja jūsu bumbiņa iekritusi laukuma iekārtojumā neparedzētā ūdenī (piemēram, peļķē), ar ziliem mietiņiem apzīmētā remontējamā zonā, dzīvnieka vai putna alā vai izkārnijumos, vai arī šāds kavēklis traucē ieņemt stāju vai veikt vēzienu, bez soda var bumbiņu nomest nūjas attālumā uz  tuvāko brīvo vietu, bet ne tuvāk bedrītei.

11.2. Ja augstāk minētie spēles apstākļi ir bunkurā, nometiet bumbiņu nūjas attalumā tuvākajā brīvajā vietā bunkurā, bet ne tuvāk bedrītei. Ja pilnīgi brīvas vietas nav, (kā tas mēdz gadīties, ja bunkurs, piemēram, pielijis ar ūdeni), tad bumbiņa jānomet ar viena sitiena sodu ārpus bunkura, saglabājot taisnu līniju starp bedrīti, bumbiņas atrašanās vietu bunkurā un bumbiņas nomešanas vietu.

11.3. Ja neparedzēti apstākļi ir uz grīna, novietojiet bumbiņu vistuvākajā brīvajā vietā, kas  neatrodas tuvāk bedrītei.

11.4. Ja šādos apstākļos Jūs bumbiņu zaudējat (izņemot ūdensšķērslī), spēles turpināšanai izvēlaties vietu, ņemot vērā, kur bimbiņa pēdējo reizi šķērsoja šo apstākļu robežu.

11.5. Tuvākās brīvās vietas noteikšana notiek tāpat kā kavēkļu gadījumā.

12. Ūdens šķēršļi

12.1. Ūdens šķēršļi ir jebkurš ezers, jūra, dīķis, upe, grāvis vai kāda cita atklāta ūdenspiltne (neatkarīgi no tā vai tajā atrodas ūdens).Uz laukuma tie apzīmēti ar dzelteniem mietiņiem vai līnijām. Sānu ūdensšķēršļi ir ūdensšķēršļi vai to daļa, kas izvietota tādā veidā, ka pārsist bumbiņu pāri šķērslim nav iespējams. Tie apzīmēti ar sarkaniem mietiņiem vai līnijām. Ūdens šķērslī ietilpst arī zeme, kas atrodas minēto mietiņu vai līniju robežās.

12.2. Ir jābūt argumentētam pierādījumam, ka bumbiņa ir šķērslī, pretējā gadījumā tā ir uzskatāma par zaudētu. Bumbiņa, kas pieskārusies šķēršļa arējai līnijai, tiek uzskatīta par nokļuvušu šķērslī.

12.3. Ja bumbiņa ūdensšķērslī vai sānu ūdensšķērslī ir atrasta, to var spēlēt no tās atrašanās vietas, ievērojot ierobežojumus bumbiņas stāvokļa uzlabošanai un ņemot vērā, ka pirms sitiena nedrīkst ar nūju pieskarties ūdenim vai zemei ap bumbiņu.

12.4. Ja bumbiņa ūdensšķērslī pazaudēta vai spēlētājs to nevēlas izspēlēt, viņš, pieskaitot vienu soda sitienu, drīkst:

 • nomest bumbiņu jebkurā attālumā pirms ūdensšķērsļa (parastā vai sānu) ieturot taisnu līniju starp bedrīti, vietu, kur bumbiņa pēdējo reizi šķērsojusi šķērļa robežu un nomešanas vietu;
 • izspēlēt nākamo sitienu no vietas, kur bumbiņa tika izsista sākumā;
 • ja bumbiņa pazaudēta vai to nevelas spēlēt sānu ūdensšķērslī, tad spēlētājam ir papildus iespēja, pieskaitot vienu soda sitienu, nomest bumbiņu 2 nūju attālumā no:
 • vietas, kur bumbiņas pēdējo reizi šķērsojusi šķēršļa robežu, bet ne tuvāk bedrītei;
 • vai punkta pretējā ūdensšķēršļa pusē vienādā attālumā no bedrītes.

13. Auts

13.1. Auts ir teritorija, kas atrodas ārpus golfa laukuma robežām. Auta robežas parasti apzīmētas ar baltiem mietiņiem vai, ja citādi, tad tas aprakstīts Vietējos laukuma noteikumos.

13.2. Bumbiņa ir autā, kad tā pilnībā šķērsojusi laukumu ierobežojošo līniju.

13.3. Izspēlēdams bumbiņu, kas atrodas laukumā, pats spēlētājs var stāvēt ārpus tā robežām.

13.4. Ja bumbiņa izsista autā, jāpieskaita viens soda sitiens un jāatkārto sitiens no tās pašas vietas, kur tika izdarīts neveiksmīgais sitiens.

13.5. Ja izsistā bumbiņa varētu būt autā, bet tas nav skaidri redzams, ieteicams izsist arī provizorisko bumbiņu, par to ziņojot marķierim, lai izvairītos no vēlākas argriešanās izsitiena vietā, kas varētu kavēt spēli. Ja bumbiņa tomēr ir laukumā, soda sitiens netiek pieskaitīts un provizorisko bumbiņu talāk nespēlē.

14. Pazaudēta bumbiņa. Provozoriskā bumbiņa

14.1. Ja bumbiņa pazaudēta ārpus ūdens šķēršļa, spēlētājam jāpieskaita viens soda sitiens un jāatkārto sitiens no tās pašas vietas, kur tika izdarīts neveiksmīgais sitiens.

14.2. Bumbiņas meklēšanai tiek dotas piecas minūtes. Ja šajā laikā bumbiņa nav atrasta vai nav identificēta, tā uzskatāma par pazaudētu.

14.3. Ja pēc sitiena izdarīšanas rodas aizdomas, ka tā varētu būt pazaudēta (iesista mežā, krūmos vai garajā zālē), ieteicams izspēlēt provizorisku bumbiņu, bet ne tālak par vietu, kur vajadzētu būt oriģinālajai bumbiņai.

14.4. Noteikti jāpaziņo, ka tiek  izspelēta provizoriskā bumbiņa (pretējā gadījumā oriģinālā bumbiņa uzreiz tiks uzskatīta par pazaudētu). Ja oriģinālā bumbiņa tiek atrasta, tā obligāti jāspēlē tālāk, bet provizoriskā bumbiņa jānoņem.

Piemērs. Spēlētājs izsitis bumbiņu autā vai bumbiņa pazaudēta. Viņš pieskaita soda sitienu un gatavojas atkārtot sitienu no tās pašas vietas. Tas būs trešais sitiens.

15. Nespēlējama bumbiņa

15.1. Tikai pats spēlētājs var izlemt vai bumbiņa ir spēlējama. Viņš var paziņot, ka bumbiņa ir neizspēlējama jebkurā laukuma vietā, izņemot, ja tā atrodas ūdens šķērslī.

15.2. Ja bumbiņa ir nespēlējama, pieskaitot vienu soda sitienu, drīkst:

 • atkārtot sitienu no vietas, kur tā tika izspēlēta iepriekšējo reizi;
 • nomest bumbiņu divu nūju attālumā no atrašanās vietas, bet ne tuvāk bedrītei;
 • nomest bumbiņu jebkurā attālumā aiz atrašanās vietas uz iedomātas līnijas, kas savieno bedrīti, bumbiņas atrašanās vietu un nomešanas vietu.

15.3. Ja bumbiņa ir bunkurā, drīkst rīkoties saskaņā ar kādu no trim iepriekš minētajiem variantiem. Taču, ja izvēlēts otrais vai trešais variants, bumbiņa janomet bunkurā.

15.4. Ja bumbiņa ieurbusies zemē krišanas vietā (ne ūdensšķērslī un ne bunkurā), kur zāles pļavums nav augstāks kā fērvejā, bumbiņu drīkst pacelt, notīrīt, nomest un bez soda turpināt spēli.

16. Bumbiņas pacelšana, nomešana un nolikšana

16.1. Ja bumbiņa tiek pacelta ar mērķi nolikt to atpakaļ vietā, tās pozīcija jāmarķē.

16.2. Ieteicams tās vietu marķēt arī tad, ja bumbiņu vajadzēs nomest vai novietot citur, piemēram, izejot no remontējamās zonas un tml.

16.3. Nometot bumbiņu, jāstāv taisni, turot bumbiņu izstieptā rokā plecu augstumā un ļaujot tai brivi krist.

16.4. Ja nomešanas laikā bumbiņa trāpa spēlētājam, viņa partnerim vai kedijam, tā japārmet bez soda.

16.5. Bumbiņa jāparmet, ja tā ripo šķērslī, ārā no šķēršļa, uz grīnu, uz vietu, kur ir apstākļi, kuru dēļ tā tika pacelta (saskaņā ar neparedzētiem laukuma apstākļu noteikumiem); arī tad, ja tā apstājas vairāk nekā divu nūju attālumā no vietas, kur pirmo reizi nokrita laukumā, vai tuvāk bedrītei par tuvāko brīvo vietu vai citos gadījumos. Ja, pārmetot bumbiņu, tā ieripo jebkurā no iepriekš minetajām vietām, novietojiet to vietā, kur tā pirmo reizi atsitās pret laukumu, kad tika atkartoti nomesta.

16.6. Uz ripināšanas grīna bumbiņa vienmēr jānoliek nevis jānomet, bet citās vietās parasti jānomet.

17. Rezultātu pierakstīšana

Sitienu spēlē spēlētājam, kurš darbojas kā marķieris, vajadzētu, ja nepieciešams, ceļā līdz nākamajai starta vietai ar attiecīgo spēlētāju pārbaudīt rezultātu un pierakstīt to.

18. Spēles temps

18.1. Spēlētājiem būtu jāspēlē labā tempā. Komiteja drīkst noteikt spēles tempa vadlīnias, kurām visiem spēlētājiem vajadzētu sekot.

18.2. Tā ir grupas atbildība neatpalikt no priekšā spēlējošas grupas. Atpaliekot par veselu bedrīti un aizkavējot nākamo spēlētāju grupu, vajadzētu piedāvāt aizmugurē esošjai grupai iespēju sevi apsteigt neatkarīgi no spēlētāju skaita aizmugurē esošajā grupā. Ja grupa neatpaliek par veselu bedrīti, taču ir skaidrs, ka grupa aizmugurē var spēlēt ātrāk, būtu jāuzaicina ātrāk spēlējošo grupu sevi apsteigt.

18.3. Esi gatavs, Spēlētājiem vajadzētu būt gataviem spēlēt, tiklīdz ir viņu kārta to darīt. Spēlējot tuvu ripināšanas grīnam vai uz tā, viņiem vajadzētu atstāt savas somas vai kartus tādā pozīcijā, kas nodrošinātu ātru pārvietošanos no grīna uz nākamās bedrītes starta vietu. Kad bedrītes izspēle pabeigta, spēlētājiem vajadzētu nekavējoties pamest ripināšanas grīnu.

19. Pazaudēta bumbiņa

19.1. Ja spēlētājs uzskata, ka viņa bumbiņa varētu būt pazaudēta ārpus ūdens šķēršļa vai nonākusi autā, laika taupīšanas nolūkos viņam vajadzētu izspēlēt provizorisku bumbiņu.

19.2. Bumbiņu meklējošiem spēlētājiem vajadzētu dot zīmi spēlētājiem nākamajā grupā viņus apsteigt, līdzko kļuvis skaidrs, ka bumbiņu neizdosies viegli atrast. Pirms šādi rīkoties, bumbiņu nevajadzētu meklēt piecas minūtes. Kad nākamajai grupai ir ļauts veikt apsteigšanu, grupai nevajadzētu turpināt spēli, līdz apsteigusī grupa ir pagājusi garām un vairs nav sasniedzama.

{slider-ex 20. Priekšroka laukumā|closed}

Ja Komiteja nav nolēmusi citādāk, priekšrokas tiesības laukumā nosaka grupas spēles temps. Jebkurai grupai, kas spēlē pilnu raundu, tiek dotas tiesības apsteigt īsāku raundu spēlējošu grupu. Termins “grupa” ietver arī vienatnē spēlējošu spēlētāju.

Rūpes par laukumu

1. Bunkuri

Pirms pamest bunkuru, spēlētājiem vajadzētu rūpīgi piepildīt un izlīdzināt visas pašu radītās iedobes un pēdu nospiedumus, kā arī tuvumā esošās, ko radījuši citi spēlētāji. Ja grābeklis ir saprātīgā attālumā no bunkura, grābeklis būtu jāizmanto šim nolūkam.

 2. Izsisto velēnu, bumbiņu un kurpju radīto bojājumu salabošana

Spēlētājiem būtu uzmanīgi jāsalabo jebkuri pašu izsistu velēnu robi un bumbiņas trieciena nodarīti bojājumi ripināšanas grīnam (neatkarīgi no tā, vai tos izraisījis pats spēlētājs). Pēc visu grupas spēlētāju pabeigtas bedrītes izspēles salabot bojājumus, ko ripināšanas grīnam nodarījuši golfa apavi.

3. Lieku bojājumu nepieļaušana

3.1. Spēlētājiem būtu jāizvairās no laukuma bojāšanas, izsitot velēnas vingrināšanās vēzienos, kā arī sitot nūjas galvu pret zemi dusmās vai jebkāda cita iemesla dēļ.

3.2. Spēlētājiem būtu jānodrošina, lai netiktu nodarīts bojājums ripināšanas grīnam, noliekot somas vai karoga kātu.

3.3. Lai izvairītos no bedrītes bojāšanas, spēlētājiem un kedijiem nevajadzētu stāvēt pārāk tuvu bedrītei, kā arī vajadzētu uzmanīgi darboties ar karoga kātu un bumbiņas izņemšanā no bedrītes. Nūjas galvu nevajadzētu izmantot bumbiņas izņemšanai no bedrītes. Spēlētājiem uz ripināšanas grīna nevajadzētu atbalstīties uz nūjām, sevišķi, izņemot bubmbiņu no bedrītes.

3.4. Karoga kāts būtu pienācīgi iestiprināms atpakaļ bedrītē, pirms spēlētāji pamet ripināšanas grīnu.

3.5. Būtu stingri jāievēro vietējie norādījumi, kas regulē golfa kartu pārvietošanos.

 

4. Nobeigums; Sods par pārkāpumu

4.1 Ja spēlētāji seko šīs nodaļas vadlīnījām, tas ikvienam padarīs spēli patīkamāku.

4.2. Ja spēlētājs raundā vai kādā laika period pastāvīgi neievēro šīs vadlīnijas, kaitējot citiem, Komitejai ieteicams apsvērt atbilstošu disciplīnāru rīcību prêt pārkāpēju. Šāda rīcība, piemēram, drīkst ietvert spēles aizliegumu laukumā uz ierobežotu laiku vai noteiktu sacensību skaitu. Tas tiek uzskatīts par attaisnojumu, lai aizsargātu lielākās golfer daļas intereses, kas vēlas spēlēt saskaņā ar šīm vadlīnijām.

4.3. Nopietna etiķetes pārkāpuma gadījumā Komiteja drīkst diskvalificēt spēlētāju atbilstoši Noteikumam 33-7.

 

 

Sadarbība