Viesturu Golfa Skolas pakalpojumu cenrādis 2019. gada sezonā

Pakalpojums Cena (Eur)
INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS (h)
1 cilvēkam 40
2 cilvēkiem 50
3 cilvēkiem 60
4 līdz 15 cilvēkiem 16 Eur no cilv.
Bērnam 20
INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS UZ LAUKUMA (1,5 h)
1 cilvēkam 50
2 cilvēkiem 80
3 cilvēkiem 100
BĒRNU GRUPU NODARBĪBAS
1 nodarbība 10
Mēnesis 60
ZAĻĀS KARTES KURSS (5 nod.+eksāmens)
1 cilvēkam 150
2 cilvēkiem 250
3 cilvēkiem 300
INDIVIDUĀLO NODARBĪBU PAKETES
10 nodarbības (h) 300
5 nodarbības (h) 175
5 nodarbības (30 min.) 100

 

 

Sadarbība